Home / اخبار روز ما / حزب دموکرات مسیحی اقامت بر اساس پیوند خانوادگی را دشوار می‌کند

حزب دموکرات مسیحی اقامت بر اساس پیوند خانوادگی را دشوار می‌کند

حزب دموکرات مسیحی در کنگره سالیانه خود، خواستار محدودیت‌ بیشتر برای مهاجرین تنها در رابطه با پیوند خانوادگی شد.

سیاست جدید حزب دموکرات مسیحی بیان می‌دارد که کودکانی که براساس نیازمندی به محافظت، اقامت دریافت می‌کنند، باید هزینه زندگی پدر و مادر خود را داشته باشند تا بتواند با آن‌ها در سوئد دوباره یکجا شود.

این پیشنهاد به کمیته بررسی سیاست پناهجویی سوئد که همین اکنون در پارلمان روی دست است، فرستاده می‌شود تا قدمی در راستای مشخص کردن حقوق پناهجویی قانونی و غیرقانونی در کشور برداشته شود.

این حزب همچنان در نظر دارد که پناهجویان دیگری که خواهان آوردن اعضای خانواده خود به سوئد هستند، مادر یا پدر می‌تواند فرزندان خود را به اینجا بیاورند. اما در صورت پیوند با زن و یا شوهر باید فرد متقاضی هزینه معیشت طرف دیگر را بپردازد.

SR