Home / اخبار روز ما / حزب دموکرات سوئد بیشترین رشد را در میان رای‌دهندگان داشته است

حزب دموکرات سوئد بیشترین رشد را در میان رای‌دهندگان داشته است

عکس: Janerik Henriksson/TT

حرب دموکرات سوئد برنده نظرسنجی فصل پائیز است. این نظرسنجی از سوی مرکز آمار صورت گرفته‌است. این حزب دومین حزب بزرگ کشور بعد از حزب سوسیال دموکرات است.

طرفداری از حزب دموکرات سوئد در بزرگترین نظرسنجی مرکز آمار که امروز اعلام شد، از ۱۷ درصد به ۲۲،۶ درصد افزایش یافته‌است. رهبر گروه حزب دموکرات سویدن در پارلمان به رادیوی سویدن چنین می‌گوید:

  • این موضوع برای ما خوشحال‌کننده و مثبت است. به باور من این افزایش مربوط این می‌شود که ما به‌طور مداوم گفته‌ایم که ارتباط مستقیم بین آمدن مهاجرین و پیوند خانوانگی و جرائم در سویدن وجود دارد. اکنون مردم متوجه این ارتباط شده‌اند.

برخلاف حزب دموکرات سوئد که افزایش چشمگیری کرده است، حزب سوسیال دموکرات بدترین درصدی را نصیب شده‌اند.

این حزب تا هنوز بزرگترین حزب پارلمانی کشور است ولی آرای آن به ۲۶،۳ درصد کاهش یافته‌است. دبیر این حزب، لینا روداستروم از دست‌دادن پشتیبانی مردم را چنین بیان می‌دارد:

  • ما قیمت مسئولیت‌پذیری خود را در شرایط بسیار دشوار سیاسی می‌پردازیم. قرارداد جنوری به‌صورت کلی برای کشور خوب است اما برخی از تصامیم در آن خیلی محبوب نیستند. به باور من این همه به قیمت از دست‌دادن اعتبار مردم انجامیده‌است.

نظرسنجی پائیز نشان می‌دهد که حزب دموکرات مسیحی از ۱۳ درصد به ۶،۶ درصد آرای مردم را در مقایسه با نظرسنجی بهار امسال از دست داده‌اند. به همین ترتیب حزب چپ از ۸،۷ درصد به ۸،۱ درصد افت کرده‌است. حزب محیط زیست نیز از ۵،۶ درصد به ۵،۱ درصد کاهش دارد.

دو حزبی که در ارای آن‌ها افزایش دیده‌‌می‌شود حزب سنتر و حزب لیبرال است که به ترتیب از ۶،۹ به ۷،۳ درصد و از ۳،۷ به ۴،۱ درصد می‌رسد.

SR