Home / اخبار روز ما / حزب دموکرات‌های سوئد دومین حزب بزرگ سوئد

حزب دموکرات‌های سوئد دومین حزب بزرگ سوئد

در نظر سنجی مرکز آمار سوئد حزب لیبرال تنها ۳ و هفت دهم درصد آرا را به دست آورده که کمترین میزان هواداری از این حزب در تاریخ نظرسنجی های مرکز آمار سوئد در باره‌ی میزان پشتیبانی از احزاب سیاسی است.

 اگر حزب لیبرال در انتخابات در همین حدود یعنی زیر چهاردرصد آرا را کسب کند نمی‌تواند در پارلمان سوئد نماینده داشته باشد.

 

دبیر سیاسی حزب لیبرال در مورد میزان پشتیبانی از این حزب می گوید که رقم گزارش شده نشانگر بحران شدیدی است که حزب لیبرال گرفتار آن است.

 

رقم بی سابقه‌ی دیگر در نظر سنجی مرکز آمار سوئد مربوط به حزب دموکرات مسیحی است. این حزب توانسته است ۱۳ درصد آرا را از آن خود کند.

 

دبیر سیاسی حزب دموکرات مسیحی پیشرفت چشمگیر این حزب در افکار عمومی را از جمله پی‌آمد موضع پیگیرانه‌ی حزب در مورد تشکیل دولت توصیف می‌کند، یعنی موضع‌گیری در مخالفت با تشکیل دولت ائتلافی فعلی که توانست با احزاب سنتر و لیبرال به توافق برسد و حکومت خود را حفظ کند.

 

نظر سنجی مرکز آمار سوئد نشان می‌دهد که حزب دموکرات‌های سوئد دومین حزب بزرگ سوئد است. این حزب ۱۷ و یک دهم درصد آرا را به دست آورده است.

رای دیگر احزاب در نظر سنجی مرکز آمار سوئد به این قرار است:
حزب سوسیال دموکرات ۲۷ و شش دهم درصد
حزب مودرات ۱۶ درصد
حزب چپ ۸ و هفت دهم درصد
حزب سنتر ۶ و نه دهم درصد
حزب محیط زیست ۵ و شش دهم درصد
و دیگر احزاب  مجموعا ۱ و سه دهم درصد آرای مردم را دارند.

 

 

SR