Home / اخبار روز ما / جامعه شناس مقیم ایران : به زودی لشگر گرسنگان مانند یک سیل همه چیز را ویران خواهد کرد

جامعه شناس مقیم ایران : به زودی لشگر گرسنگان مانند یک سیل همه چیز را ویران خواهد کرد

سعید معیدفر، جامعه شناس مقیم ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره اعتراض های جاری در کشور گفته است که این رویدادها در قیاس با “جنبش سبز” و حتی اعتراض های دی ماه ٩۶ تغییر ماهیت داده و علاوه بر جنس سیاسی آنها عاملان شرکت کننده در اعتراض ها نیز کاملاً تغییر یافته اند.سعید معیدفر، گفته است که ویژگی مهم جنبش اعتراضی جاری این است که ثمره اقدام میلیون ها گرسنه حاشیه نشینی است که در دروازه های شهرهای بزرگ کشور کمین کرده اند و سرخوردگی آنان نتیجه چهل سال سیاست های غلط مقامات حکومت اسلامی ایران است.

این جامعه شناس سپس افزوده است که گرایش موسوم به اصلاح طلب حکومت اسلامی نیز چنان بی اعتبار شده که توانایی هرگونه تاثیرگذاری بر اعتراض های جاری و مهار و هدایت آنها را از دست داده است.سعید معیدفر گفته است : “امروز ما مانده ایم با یک اقتصاد ورشکسته، فسادها، تبعیض ها و سیاست های غلطی که طی ۳٠ الی ۴٠ سال باعث تخلیه روستاها شد. در حاشیه کلان شهرهایی که در آنها ثروت و منابع اقتصادی متمرکز شده لشگر گرسنگانی شکل گرفته است که هر روز برای هجوم به کلانشهرها آماده تر و با انگیزه تر هستند.”

سعید معیدفر سپس ابراز اطمینان کرده که این “لشگر گرسنگان” که به گفته کارشناسان به زودی جمعیتی بالغ بر ٢۴ میلیون نفر را تشکیل می دهد به کلانشهرها هجوم خواهند آورد و “باید هر چه زودتر برای آن چاره ای اندیشید” هر چند خود سعید معیدفر اعتراف کرده که دیگر وقت برای چاره اندیشی باقی نمانده، زیرا، به گفته او “نظم و بنیاد اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اخلاقیات در کشور از بین رفته است” و همه اصلاح طلبان به اتهام های دزدی و فساد “بی اعتبار شده اند.”سعید معیدفر هشدار داده است که در ایران جمعیت “گرسنگان چنان قدرتی خواهد داشت که هیچ کس جلودار آنها نیست” و خلاصه اینکه “کشور و جامعه در مسیر تندبادهای شدید” قرار گرفته است.در چنین شرایطی به گفته سعید معیدفر معترضان و گرسنگان “مانند یک سیل همه چیز را ویران خواهند کرد.”