Home / اخبار روز ما / توجه کم به کمون‌ها، دلیل افزایش میزان مرگ‌و‌میر بر اثر شیوع کرونا در سوئد

توجه کم به کمون‌ها، دلیل افزایش میزان مرگ‌و‌میر بر اثر شیوع کرونا در سوئد

به گفته برخی از پزشکان بیماری‌های مسری، اگر در آغاز شیوع ویروس کرونا توجه بیشتری به کمون‌ها شده بود، از میزان مرگ و میر به ویژه در مراکز نگه‌داری از سالمندان کاسته می‌شد.

به گفته‌ی دکتر میکائِل ویدِرشتروُم در هَریه‌دالِن، با تمرکز مستقیم روی بخش‌های درمانیِ کمونی، بهتر می‌شد به آنها کمک کرد.

در آغاز انتشار ویروس کرونا، در ماه فوریه و اوایل ماه مارس، تمام تلاش‌ها بر شناسایی و جداکردن افراد مبتلا و همچنین ردیابی کسانی بود که در خارج کشور به ویروس کرونا مبتلا شده بودند. این اقدامات، بخش بزرگی از فعالیت مناطق درمانی کشور را به خود اختصاص داد و به گفته‌ی برخی از پزشکان، باعث شد برخی از کمون‌ها که مسئولیت اداره و مراقبت از مراکز نگه‌داری از سالمندان را دارند، فراموش شوند.

یکی از نارسایی‌هایی که این پزشکان به آن اشاره می‌کنند، کمبود وسایل بهداشتی مانند ماسک و دستکش و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی در آن دوره در مراکز سالمندان بود.

برخی از آنها حتی انتقاد می‌کنند که نهادهای مسئول، میزان انتشار ویروس کرونا را در کشور، در ابتدا بسیار ناچیز و در سطحی پایین ارزیابی ‌کردند.

هانس بومَن، پزشک بیماری‌های مسری در نوُرلَند غربی، می‌گوید بی‌توجهی به کمون‌ها و نادیده گرفته شدن مراکز نگه‌داری از سالمندان در آن دوره، باعث انتشار بیشتر ویروس کرونا در این مراکز و مرگ سالمندان شد.

مسئولیت عمده‌ی رسیدگی به مراکز سالمندان، بر عهده‌ی کمون‌های کشور است، اما به گزارش واحد خبر رادیو سوئد، نهادها و ادارات مسئول تا اواسط ماه مارس، به کمون‌ها توجه لازم را نشان ندادند.

sr