Home / اخبار روز ما / تهدیدهای جدی‌تر سایبری برای ادارات و صنایع سوئدی.

تهدیدهای جدی‌تر سایبری برای ادارات و صنایع سوئدی.

حمله با نرم‌افزارهای مخرب پیشرفته به ادارات و صنایع سوئدی به صورت قابل توجهی افزایش یافته است!

 

گزارش سالانه اداره شنود وزارت دفاع (FRA) در گزارش سالانه خود نسبت به افزایش حملات تخریبی با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته و از سوی گروه‌هایی خارج از سوئد هشدار داده‌است.

به گفته این اداره، به ویژه حملاتی که مخرب و جدی هستند افزایش بیشتری یافته است و ماهانه ده‌ها هزار حمله سایبری بر علیه ادارات سوئدی انجام می‌شود.

فردریک والین سخنگوی این اداره در گفتگو با رادیو سوئد گفت: به صورت مداوم حملاتی از سوی کشورهای خارجی را مشاهده کرده‌ایم. این حملات برای دزدی اطلاعات انجام گرفته است.

یکی از چالش‌های جدی در مقابل تهدیدات سایبری، افزایش قدرت تخریبی آنها بوده است. از سوی دیگر کدهای مخرب جدید به سختی یافت می‌شوند و از بین بردن آنان نیز دشوارتر شده است.

افزایش تهدید نظامی در حوزه بالتیک و همچنین افزایش تهدیدات تروریستی در اروپا باعث شده‌است تا اداره شنود وزارت دفاع تمرکز خود را بر جستجوی تهدیدات سایبری افزایش دهد.

فردریک والن می‌گوید: کمک‌های ما توانسته جلوی تهدیدات جدی را در سال گذشته بگیرد!