Home / اخبار روز ما / تعقیب جزایی مرتکبان تجاوز جنسی در سوئد کمبودهای جدی دارد

تعقیب جزایی مرتکبان تجاوز جنسی در سوئد کمبودهای جدی دارد

بررسی امنستی( سازمان عفو بین الملل) نشانگر این است که دعاوی مربوط به تجاوز جنسی، یعنی ارتکاب به عمل جنسی بدون موافقت طرف مقابل، تنها در مواردی اندک به صدور کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه می انجامد.

امنستی وضع امروز را با ده سال پیش مقایسه کرده و بر این پایه تاکید می‌کند که تغییر مثبت چندانی در این زمینه مشاهده نمی شود. حتی بدتر از این، مواردی از تجاوز جنسی که به صدور کیفرخواست می انجامد، کاهش یافته است.

 

کاتارینا بری هِد، کارشناس امنستی در حوزه حقوق زنان و یکی از نویسنده‌های گزارش امنستی در مورد تجاوز جنسی در سوئد، در این زمینه می‌گوید که این وضع به هیچوجه قابل تحمل نیست. وی ادامه می‌دهد که سوئد باید خیلی بهتر از این عمل کند و این امکان نیز وجود دارد. موضوع تعیین اولویت ها در رسیدگی به بزهکاری هاست و باید اولویت رسیدگی به تجاوز جنسی بیشتر از اولویت امروزی آن باشد.

 

یکی از دلایلی که امنستی برای کمبودهای رسیدگی به جرایم تجاوز جنسی بر آن تاکید دارد، این است که تحقیقات پلیس و اقدامات دادستان‌ها در رابطه با جرایم سنگین دیگر با اهمیت‌تر تلقی می شود و بنابراین تجاوز جنسی از اهمیتی که باید داشته باشد، برخوردار نیست.

 

بنا برگزارش ها، در سال ۲۰۱۷ تعداد شکایات در رابطه با تجاوز جنسی در مورد قربانیان ۱۵ ساله‌ به بالای این جرایم به ۵۰۰۰ شکایت بالغ می شد که نسبت به ده سال پیش از آن، یعنی سال ۲۰۰۷، نشانگر افزایشی چشمگیر بود.

 

در سال ۲۰۰۷ تعداد شکایات ۳۵۰۰ مورد گزارش شده بود. از سوی دیگر در سال ۲۰۰۷، دوازده درصد شکایات در این زمینه به صدور کیفرخواست انجامید، در حالی که در سال ۲۰۱۷، تعداد کیفرخواست‌ها هفت درصد تعداد شکایات بود.

 

اولف یوهانسون، از روسای پلیس در استکهلم برضرروت انتقاد از خود در این زمینه اذعان دارد و تاکید می‌کند که سازمان پلیس کشور باید در این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشد.

 

 

SR