Home / اخبار روز ما / تصمیم کمون استافانستورپ مبنی بر قطع کمک هزینه اجتماعی به داعشیان

تصمیم کمون استافانستورپ مبنی بر قطع کمک هزینه اجتماعی به داعشیان

 امروز شورای کمون استافانستورپ  تحت رهبری حزب مودرات در منطقه‌ی اسکونه،  در باره‌ موضوع عدم پرداخت کمک هزینه‌های اجتماعی به هواداران داعش ساکن این کمون که به نیروهای داعش پیوسته و اکنون به سوئد بازگشته‌اند، تصمیم خواهد گرفت. پیش بینی این است که به پیشنهاد عدم پرداخت کمک‌هزینه‌های اجتماعی رای مثبت داده شود.

گزارش برنامه خبری اکوت در این زمینه حاکی از این است که چندین کمون دیگر  در اسکونه که رهبری آنها در دست مودرات هاست این اقدام کمون اسیتافانستورپ را مهم ارزیابی می‌کنند هرچند که خود شان برنامه‌ای در این زمینه ندارند.

 

اما  بسیاری از رهبران سیاسی مودرات به اینکه وضع قانون ضد تروریسیم جدید به طول انجامیده انتقاد دارند چرا که اقدامات مربوط به داعشیانی که باز می‌گردند بدون این قانون جدید دشوارخواهد بود.

 

برای نمونه پیا آلمستروم از مسئولان  کمون شِولینگه در نزدیکی استافانستورپ می گوید که مسئولیت چنین اقداماتی به دوش ما می افتد و این درحالی است که ما نه منابع کافی برای انجام چنین اقداماتی را در دست داریم و نه از صلاحیت کافی در این زمینه ها برخوردار هستیم.

 

برخی از حقوقدانان تصمیم کمون استافانستورپ را مخالف مقررات جاری در مورد وظایف کمون‌ها  ارزیابی کرده‌اند. در این زمینه همچنین برخی از کارشناسان سیاسی مانند آندرش سانرشتد استاد علوم سیاسی در دانشگاه لوند، تصمیم استفافانستورپ را یک تصمیم سیاسی نمادین می‌دانند چرا که اصولا  احتمال اینکه فردی از هواداران داعش ساکن استافانستورپ باشد، بسیار اندک است.

 

 

 

SR