Home / اخبار روز ما / تاخیر تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا در مورد قانون دبیرستان مربوط به پناهندگان تا ۱۶ ماه

تاخیر تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا در مورد قانون دبیرستان مربوط به پناهندگان تا ۱۶ ماه

اتحادیه اروپا در مورد قانون دبیرستان اقدام فوری نمی‌کند، تصمیم این اتحادیه ممکن است ۱۶ ماه به طول بینجامد. دادگاه اتحادیه اروپا باید بررسی کند که قانون دبیرستان با قوانین اتحادیه اروپا و معیارهای شنگن همخوانی دارد یا نه.

 

 

 

برداشت آزاد از رادیو دری سوئد