Home / اخبار روز ما / بیش از ۷۰۰۰ پناهجو افغان حکم برگشت به افغانستان را دریافت کرده‌اند

بیش از ۷۰۰۰ پناهجو افغان حکم برگشت به افغانستان را دریافت کرده‌اند

پیشنهاد حزب سنتر برای کمیته مهاجرت در پارلمان این است که پناهجویانی که به درخواست پناهندگی خود جواب منفی دریافت کرده‌اند به کشور خود برگردند. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که بیشتر از ۷۰۰۰ شهروند افغانستان حکم اخراج دریافت کرده‌اند.

به گزارش تلویزیون سوئد بیشتر از ۷۰۰۰ پناهجو حکم برگشت به افغانستان را دریافت کرده‌اند.

مسئولیت اجرایی‌کردن اخراج‌ها را پُلیس مرزی دارد. این اداره اولویت خود را در اخراج مردان بالغ گذاشته‌است.

اداره مهاجرت به این باور است که تمام نقاط افغانستان ناامن نیست و پناهجویانی که از ولایت ناامن مبایند، می‌توانند در کابل و یا یکی دیگر از ولایات امن افغانستان زندگی کنند. این تصمیم اداره مهاجرت از سوی دادگاه تائید شده است.

سخنگوی حزب سنتر، انی لووف، در مقاله‌ای در روزنامه داگنس نیهتر نوشته که پروسه پناهجویی در سوئد باید از نگاه حقوقی مطئمن‌ تر شود.

این حزب به کمیته امور مهاجرت که همین اکنون برای  تغییر سیاست پناهنده‌پذیری کشور کار می‌کند، پیشنهاد می‌کند که مهاجرت از طریق سهمیه سازمان ملل متحد بیشتر شود.

حزب سنتر همچنان در تلاش است که روش‌هایی را پیدا کند که پناهجویانی که از راه‌های غیرقانونی وارد سوئد می‌شوند و به درخواست پناهجویی خود جواب منفی دریافت می‌کند، باید مسئولیت بیشتر بگیرند و به کشور خود برگردند.

SR