Home / اخبار روز ما / بیش از ۱۰۰ مورد اخراج از سوئد توسط سازمان مراقبت از زندان‌ها و پلیس

بیش از ۱۰۰ مورد اخراج از سوئد توسط سازمان مراقبت از زندان‌ها و پلیس

از ماه اوت/ آگوست امسال، اداره مهاجرت از طرف دولت ماموریت یافته است بر اخراج‌های اجباری نظارت داشته باشد. اما از همین ماه تاکنون، بیش از ۱۰۰ مورد اخراج توسط سازمان مراقبت از زندان‌ها و پلیس انجام شده که اداره مهاجرت از آنها بی‌خبر بوده است.

اِلین سونسوُن از رؤسای اداره مهاجرت به اکوت، بخش خبر رادیو سوئد که این موضوع را افشا کرده، می‌گوید استفاده از اجبار و زور در اخراج‌ها، زمانی انجام می‌شود که نشانه‌ها و سابقه‌ای از اقدام به خشونت توسط پناهجو وجود داشته باشد.

 

پاتریک اِنگستروُم، رئیس پلیس مرزی نیز دلیل تصمیم برای انجام اخراج‌های مخفیانه را جلوگیری از هرگونه اقدام بازدارنده ازسوی پناهجوی اخراجی مانند مقاومت، آسیب رساندن به خود و به شکل‌های مختلف مانع پرواز هواپیما شدن و در مجموع به دلایل امنیتی می‌داند.

 

 

خلاصه شده از بخش رادیو سوئد