Home / اخبار روز ما / به زودی گواهینامه رانندگی الکتریکی جایگزین گواهینامه پلاستیکی خواهد شد

به زودی گواهینامه رانندگی الکتریکی جایگزین گواهینامه پلاستیکی خواهد شد

 اداره حمل و نقل سوئد در حال بررسی جایگزینی برای گواهینامه‌های پلاستیکی است و ممکن است گواهینامه‌های رانندگی پلاستیکی جمع‌آوری شوند

 

به زودی بررسی اولیه برای جایگزین کردن مواد پلاستیکی که برای صدور گواهینامه استفاده می‌شوند به پایان خواهد رسید.

 

پر اولا اسکارویکن، از اداره حمل و نقل به رادیو سوئد می‌گوید: بسیاری از کشورها در این راه قدم گذاشته‌اند. اکنون پرسش این است که آیا می‌شود که گواهینامه‌ها را به جای کارت‌های پلاستیکی کنونی، در داخل تلفن‌های همراه و به صورت دیجیتال به همراه داشت.

امروزه چیزهای بسیاری در تلفن همراه انسان‌ها حمل می‌شود، چرا گواهینامه یکی از این چیزها نباشد؟

 

آیا امروزه اصلاً نیازی به گواهینامه به صورت فیزیکی وجود دارد؟

 

از سوی دیگر ممکن است که اصلاً نیازی به وجود گواهینامه به صورت امروز وجود نداشته باشد. اسکارویکن این سخن را تایید می‌کند:

بله، آیا امروزه اصلاً نیازی به گواهینامه به صورت فیزیکی وجود دارد؟

 

پلیس به داده‌های ما دسترسی دارد و می‌تواند به سرعت تشخیص دهد که آیا ما گواهینامه رانندگی داریم یا خیر.

 

 

SR