Home / اخبار روز ما / بنیانگذار پرستاری نوین فلورانس نایتینگل

بنیانگذار پرستاری نوین فلورانس نایتینگل

 فلورانس نایتینگل نخستین زنی بود که از ملکه ویکتوریا نشان افتخار شایستگی بریتانیا را دریافت کرد.

 

پدر فلورانس نایتینگل Florence Nightingale فرماندار و توانگر و مادرش از یک خانواده خیرخواه بود و او را از کودکی برای سرکشی به بیمارستان‌ها همراه می‌‌برد.

 

می‌‌نویسد که با عروسک‌هایش بازی بیمار و پرستار می‌‌‌‌‌‌‌‌کرده و شبها ندایی می‌شنیده که او را برای کمک به بیماران فرا می‌خوانده است.

 

خانواده اش به خاطر آلودگی بیمارستان‌‌ها مخالف علاقه اش بودند اما او کتاب‌‌های پزشکی را می‌خواند و هرگاه یکی از بستگانش بیمار میشد از او پرستاری و نگهداری میکرد.

 

۳۱ ساله بود که به آلمان رفت و در رشته پرستاری تحصیل و کارآموزی کرد.

 

۳۳ ساله بود که سربازان بریتانیایی در جنگ میان روس و عثمانی شرکت کردند و وخامت اوضاعشان چنان شد که گزارشگر تایمز نوشت: «آیا در تمام انگلستان چند زن فداکار پیدا نمی‌شوند که پرستاری زخمی‌های فلک‌زده را در اینجا بپذیرند؟» در پی آن وزیر جنگ انگلیس او را برای کمک به سربازان به کریمه روسیه فرستاد.

 

از آنجا که او در ریاضیات هوش و استعداد بسیار داشت، برای تشریح پدیده های چرخشی و تکراری، نمودارهای مارپیچ را طرح و ثبت کرد و از این کار برای برنامه‌‌ریزی و سازماندهی پرستاران جنگی بهره برد.

 

گرچه در آغاز مردها حاضر به همکاری با او و پذیرش مدیریتش نبودند، اما پیگیری او سر انجام نتیجه داد. از آنجا که شبها چراغ به دست به بیماران سرکشی میکرد، لقب “بانوی چراغ به دست” گرفته است.

 

۴۰ ساله بود که پس از دریافت نشان افتخار انگلیس، نخستین مدرسه عالی آموزش پرستاری را در لندن بنیان نهاد و پایه پرستاری نوین را ریخت.

 

در کارش چنان تلاشگر بود که به ضعف بدنی دچار و ازکار افتاده و گوشه‌‌گیر شد به ویژه که در سال‌‌های کهولت بینایی‌اش را از دست داد.

 

فلورانس نایتینگل در ۹۰ سالگی در لندن درگذشت.

 

 

 

DW