Home / اخبار روز ما / بمب‌هایی‌ که در شهر‌های سوئد و در کشورهای افغانستان و مالی منفجر میشوند شبیه هم هستند

بمب‌هایی‌ که در شهر‌های سوئد و در کشورهای افغانستان و مالی منفجر میشوند شبیه هم هستند

نیروهای مسلح سوئد می گوید ، مواد انفجاری مورد استفاده در بمبگذاری سوئد مشابه موادی است که در مناطق جنگی مانند افغانستان و مالی یافت می شود. اکنون نیروهای مسلح به پلیس در مبارزه با این جرایم کمک می کند.


پلیس سوئد قبلا حمله‌ها و انفجار‌های سوئد را با حمله‌های انفجاری جدایی طلبان اسپانیا مقایسه کرده بود.


کالج وزارت دفاع سوئد در باره این بمها میگوید که این انفجارها به حدی قوی است که نمونه مشابه این انفجار‌ها را تنها می‌توان در افغانستان و یا کشور مالی پیدا کرد. 


مسئول عملیاتی وزارت دفاع Jan Thörnqvist در مصاحبه با P4 Malmöhus در مورد این انفجار‌ها میگوید: من نمی خواهم دقیقاً به نحوه ساخت این بمها و موادی که از آن تشکیل شده ا‌ند بپردازم ، اما ما شباهت هایی را پیدا کردیم ، بله. 

-بمب های که در سوئد از سوی تبهکاران منفجر میشود یادآور بمب هایی‌ است که ما تنها در مناطق عملیاتی خود در خارج از کشور  نظیر افغانستان و مالی مشاهده کرده ایم.


پلیس می گوید ، دقیقاً به دلیل آگاهی وزارت دفاع از بمب ها همکاری های خود را با نیروهای مسلح گسترش خواهد داد.