Home / اخبار روز ما / بازرسی مدارس توسط سگ‌های پلیس

بازرسی مدارس توسط سگ‌های پلیس

دانش‌آموزانی که مصرف کننده و فروشنده مواد مخدر هستند در بسیاری از مدارس شهر اوربرو تبدیل به مشکل  شده‌اند. از همین رو سگ‌های پلیس پیشگیری از استفاده از موادمخدر مسئولین مکتب‌ها را کمک می‌کنند تا مکان‌هایی را که این دانش‌آموزان مواد مخدر پنهان کرده‌اند پیدا‌ کنند.

مسئولین مدرسه االی در شهر هلسبری به امکان وجود داشتن موادمخدر در مدرسه شک کردند و از همین رو با پلیس تماس گرفتند.

 

الین لوونهامن مسئول امور بهداشت دانش آموزان به رادیوی سوئد می‌گوید: ما معتقدیم که فروش مواد مخدر در مدارس وجود دارد و ما می‌خواهیم از آن جلوگیری کنیم.

 

جستجوی مدارس با سگ‌های پلیس یکی از برنامه‌های ما است.

 

توماس اینگورشون و سک هفت ساله‌اش کیلی به مدرسه االی در شهر هلسبری رفتند کیلی پس از بو کشیدن قسمت‌های مختلف در قسمت کمدهای لباس مدرسه پلاستیک کوچکی را پیدا کرد که می‌تواند یک تکه حشیش در آن‌باشد. او توانسته‌است در دستشویی مدرسه دو قرص را پیدا کند که می‌تواند از جمله موادمخدر باشد.  

توماس اینگورشون از اداره پلیس مواد مخدر به رادیوی سوئد می‌گوید مدرسه مکان کوچکی است که تعداد زیاد افراد در یک زمان مشخص کنار هم جمع می‌شوند و اگر فردی مواد مخدر را امتحان می‌کند فروشنده‌ را به دیگران هم معرفی می‌کند

 

 

SR