Home / اخبار روز ما / انفجار یک اتوبوس در مرکز شهر استکهلم

انفجار یک اتوبوس در مرکز شهر استکهلم

انفجار یک اتوبوس در مرکز شهر استکهلم پایتخت سوئد، روز یکشنبه آتش سوزی مهیبی در پی داشت که باعث گسترش دود غلیظی در اطراف محل حادثه شد.

به گزارش رسانه‌ها، راننده این اتوبوس که جراحات شدیدی برداشته، به بیمارستان منتقل شده است. در زمان حادثه هیچ مسافری داخل این اتوبوس نبوده است.

 

هراس اولیه از اینکه یک حمله تروریستی باعث این انفجار شده باشد از سوی پلیس رد شده است. پلیس احتمال می دهد که این اتوبوس گاز سوز در اثر حادثه‌ای فنی منفجر شده باشد.

 

 

راننده این اتوبوس گازسوز مسیر اشتباه از داخل تونل کلارا برای عبور انتخاب کرده بود.  راننده این اتوبوس گازسوز مسیر اشتباه از داخل تونل کلا را برای عبور انتخاب کرده بود.

 

سقف این تونل برای عبور این گونه از اتوبوس‌ها کوتاه می‌باشد و برخورد سقف این اتوبوس با سردر ورودی تونل باعث انفجار و دود سیاه غلیظی در محدوده بسیار بزرگی‌ در مرکز شهر استکهلم شد.

 

اداره حمل و نقل از ساکنین شهر استکهلم خواسته است که در روز دوشنبه امروز از مسیرهای جایگزین و یا از وسایل حمل و نقل عموم برای تردد استفاده کنند.

 

 

Film:Euronews
Bilder. Aftonbladet