Home / اخبار روز ما / انتخاب محل زندگی، عامل قطع کمک‌هزینه‌ی پناهجویان خواهد شد

انتخاب محل زندگی، عامل قطع کمک‌هزینه‌ی پناهجویان خواهد شد

پناهجویانی که ترجیح می‌دهند به جای کمپ‌ها و خانه‌های پناهجویی اداره مهاجرت، محل سکونت خود را در برخی محله‌های مهاجرنشین انتخاب ‌کنند، با خطر از دست دادن کمک‌هزینه‌ی گذران زندگی روبرو خواهندشد.

 

 این برنامه قراراست از تابستان سال ۲۰۲۰ در ۳۲ کمون استان‌های استکهلم، یوتبوری، مالمو و اوپسالا به اجرا درآید.

 

درصورت قانونی شدن این برنامه، هر پناهجویی که برای نمونه در استان استکهلم خواستار زندگی در پنج کمون استکهلم، بوت‌شیرکا، یَرفِللا، هودینگه و سودرتلیه باشد، از کمک‌هزینه‌‌ی دریافتی او برای زندگی کسر خواهدشد.

 

به گفته‌ی وزیر دادگستری، موُرگان یوهانسوُن این برنامه در محله‌هایی در این کمون‌ها اجرا خواهدشد که از تراکم جمعیت و مشکلات اجتماعی رنج می‌برند و به این دلیل، برنامه‌ریزی برای این کمون‌ها نیز بسیار دشوار است.

 

میزان کسر کمک‌هزینه برای پناهجویان تنها روزی ۷۱ کرون و برای یک خانواده‌ی دو فرزندی ۶۰۰۰ کرون در ماه اعلام شده است. این برنامه، ازجمله توافق‌های‌ دولت با دو حزب سنتر و لیبرال است.

 

تنها حزبی که با این برنامه مخالف است و آن را بی‌نتیجه می‌داند، حزب چپ است. از احزاب دیگر، مودرات و دموکرات‌مسیحی خواستار تشدید این برنامه هستند و حزب دموکرات‌های سوئد خواستار اجرای این برنامه در تمام کمون‌های کشور است.

 

 

رادیو سوئد