Home / اخبار روز ما / امکان تقاضای پناهندگی مجدد بعد از ۱۰ سال برای افرادی که جواب رد گرفته ا‌ند

امکان تقاضای پناهندگی مجدد بعد از ۱۰ سال برای افرادی که جواب رد گرفته ا‌ند

یشنهادی مطرح شده است که هر پناهجو پس از رد کامل درخواست پناهندگی خود به جای چهار سال، پس از ده سال بتواند درخواست جدیدی ارائه دهد.

درحال حاضر هر پناهجو پس از رد درخواست و گرفتن حکم اخراج می‌تواند پس از گذشت چهارسال، درخواست پناهندگی جدیدی ارائه داد، اما درصورت تصویب این پیشنهاد، این مدت به ده سال افزایش خواهد یافت.

کمیته‌ی تعیین سیاست‌های پناهندگی که از نمایندگان تمام احزاب پارلمانی تشکیل شده، قراراست در هفته‌ی آینده درمورد پیشنهادهایی که مطرح شده، تصمیم‌گیری کند.

احزاب سوسیال‌دموکرات و مودرات از مدت‌ها پیش خواستار تشدید مقررات پناهندگی بوده‌اند. حزب لیبرال نیز اینک به صف آنها پیوسته و حزب دموکرات‌مسیحی نیز آماده‌ی مذاکره در این زمینه شده است.

حزب دموکرات‌های سوئد نیز همواره خواستار مقررات سخت‌گیرانه‌ی پناهنده‌پذیری بوده و براین تاکید داشته که هر پناهجو بتواند تنها یک بار از سوئد درخواست پناهندگی کند و امکانی برای درخواست مجدد نداشته باشد.

دو حزب چپ و محیط زیست با این پیشنهاد جدید مخالف هستند و حزب سنتر هنوز درمورد پیشنهاد جدید، اظهارنظری نکرده است.

SR