Home / اخبار روز ما / افزایش کلاه‌برداری با اطلاعات کارت‌های خرید

افزایش کلاه‌برداری با اطلاعات کارت‌های خرید

سال گذشته بیش از صدهزار شکایت از کلاه‌برداری از کارت‌های خرید به پلیس داده شد. این میزان شکایت، افزایشی را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد.

 

به گفته‌ی یان اولسوُن، کارشناس مرکز ملی جرایم اینترنتی پلیس، کلاه‌برداری با اطلاعات کارت‌های خرید دیگران، بزرگ‌ترین نوع کلاه‌برداری فردی درمیان تمام کلاه‌برداری‌های دیگر است.

 

این نوع کلاه‌برداری رو به افزایش است و به تخمین پلیس در طول ده سال گذشته سه برابر شده است.

 

معمول‌ترین شکل این نوع کلاه‌برداری، توسط کسانی انجام می‌شود که به اطلاعات یک کارت در اینترنت دست پیدا می‌کنند و با آن از فروشگاه‌های اینترنتی درکشورهای دیگر خریدهای مختلفی انجام  می‌دهند.

 

افزایش این نوع کلاه‌برداری و دست به دست شدن زیاد و مداوم اطلاعات کارت‌های خرید، امکان ردیابی و شناسایی کلاه‌برداران را دشوار می‌سازد و رسیدگی به آنها را کاهش می‌دهد و به این دلیل، بسیاری از شکایت‌ها از دستور کار خارج می‌شوند.

 

یان اولسوُن معتقد است کاهش این نوع کلاه‌برداری، می‌تواند بر کلاه‌برداری‌های دیگر نیز تاثیر بگذارد.

 

به گفته‌ی او اگر کلاه‌برداری با اطلاعات کارت‌های خرید افزایش نیافته بود، کلا از میزان جرایم در سوئد کاسته می‌شد. او می‌گوید این نوع، از آسان‌ترین کلاه‌برداری‌هاست و کافی ست فردی وارد سیستم شده باشد تا بتواند با کارت‌های دیگران تا هزار بار در سال خرید کند و باعث افزایش این نوع کلاه‌برداری شود.

 

 

 

رادیو سوئد