Home / اخبار روز ما / افزایش چشمگیر مدت رسیدگی به درخواست‌های تابعیت درسوئد

افزایش چشمگیر مدت رسیدگی به درخواست‌های تابعیت درسوئد

گزارش اداره‌ی مهاجرت نشان می دهد که مدت رسیدگی و پاسخ به درخواست‌های تابعیت در سوئد در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته است.

 بطور متوسط مدت زمان رسیدگی اداره‌ی مهاجرت به درخواست‌های تابعیت اکنون حدو دو سال و نیم است.

 

افزایش مدت زمان رسیدگی به درخواست های تابعیت از سال ۲۰۱۵ آغاز شد و شتاب گرفت.

 

علت این افزایش در سال ۲۰۱۵، موج فزاینده‌ی مهاجرت عنوان می‌شود که باعث شد کارمندان اداره‌ی مهاجرت بیشتر و بیشتر به پرونده‌های پناهندگی رسیدگی کنند و موضوع تابعیت اولویت زیادی نداشته باشد.

 

پس از آن نیز با کاهش شمار مهاجران به سوئد شمار کارکنان اداره‌ی مهاجرت بطور کلی کاهش یافت و رسیدگی به درخواست‌های تابعیت به دلیل کاهش کارکنان باز هم کندتر شد.

 

هم اکنون نیز چنانکه فردریک بنگتسون، رئیس بخش ارتباطات اداره‌ی مهاجرت، می‌گوید اولویت با پرونده‌های پناهندگی است و مدت طولانی انتظار به پاسخ درخواست‌های تابعیت نتیجه‌ی کاهش شمار کارمندان اداره‌ی مهاجرت است.

 

او ادامه می‌دهد که مدت رسیدگی به درخواست‌های تابعیت یعنی دو سال و نیم واقعا بیش از حد طولانی است اما باید توجه داشت که خود رسیدگی وقت زیادی نمی‌گیر بلکه زمان میان تسلیم درخواست و شروع به رسیدگی است که طول می کشد.

 

اضافه کنیم که مطابق گزارش ادراه‌ی مهاجرت در حال حاضر ۱۵۰ کارمند اداره‌ی مهاجرت مسئولیت رسیدگی به درخواست های تابعیت  را که شمار آنها حدود نود هزار پرونده است، بر عهده دارند.

 

 

SR