Home / اخبار روز ما / افزایش چشمگیر تهدید و خشونت در مدارس استان استکهلم

افزایش چشمگیر تهدید و خشونت در مدارس استان استکهلم

 گزارش و شکایت از تهدید و خشونت علیه آموزگاران و در میان دانش آموزان در مدارس استان استکهلم در هفت سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است.

برای نمونه در مدرسه یولستا در حومه استکهلم از پاییز سال گذشته تا امروز ۵۰ گزار ش و شکایت در این زمینه به مقامات مسئول داده شده است.

 

بنا به  گزارشی از کانال ۴ رادیو ملی  سوئد یکی از آموزگاران مدرسه‌ی یولستا که گفته می‌ شود وضع موجود برایش قابل تحمل نبود و بنا براین از کار خود در این مدرسه چشم پوشید، می‌گوید که در این مدرسه زدو خورد و مشت و لگد و تهدید به امر عادی تبدیل شده بود و آموزگاران جرات دادن نمرات بد به دانش آموزان را نداشتند.

 

 این آموزگار ادامه می دهد که آموزگاران تنها کاری که می کردند این بود که به دانش آموزان بگویند که از این گونه کارها نکنند اما اطاعتی در کار نبود و آموزگار هم کاری از دستش بر نمی آمد. او یکی از علت های وضع غیر قابل قبول فعلی را همین ناتوانی مسئولان مدرسه در اقدامات جدی تر در این زمینه عنوان می‌کند.

 

اما مدیر مدرسه یولستا  فقدان اقدامات را رد می کند و بر این نکته تاکید دارد که تهدبد و خشونت کار چند تن انگشت شمار است و اقداماتی از جمله استخدام کارکنان بیشتر و گزارش به پلیس و نهادهای خدمات اجتماعی انجام گرفته و از نوامبر سال گذشته به این سو، وضع مدرسه  در این زمینه بهتر شده است.

 

 

SR