Home / اخبار روز ما / افزایش قطع کمک‌هزینه‌ی تحصیلی

افزایش قطع کمک‌هزینه‌ی تحصیلی

شمار هر چه بیشتری از دانش‌آموزان دبیرستانی از دریافت کمک هزینه‌ی تحصیلی در سال تحصیلی گذشته محروم شدند.

 به گزارش اداره مرکزی پرداخت کمک‌هزینه‌ی تحصیلی، CSN در سال تحصیلی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ شمار دانش‌آموزانی که کمک‌هزینه‌ی تحصیلی آنها به دلیل غیبت از دبیرستان قطع شد، افزایش یافت و به ۲۹۶۰۰ نفر رسید.

 

در این گزارش آمده است میزان غیبت از دبیرستان در ده سال گذشته بیش از دو برابر شده و از ۴ درصد به حدود ۹ درصد رسیده است.

 

اندره‌آس دال‌کویست، از تحلیلگران اداره‌ی مرکزی پرداخت کمک‌هزینه‌ی تحصیلی، دلایل این غیبت‌ها را استرس و فشار مدارس روی دانش‌آموزان می‌داند که در گزارش اداره‌ی کل امور مدارس نیز بر آن تاکید شده است.

 

به نظر اندره‌آس دال‌کویست از دلایل دیگر بالارفتن میزان غیبت‌ها، می‌تواند ثبت دقیق‌تر غیبت‌ها در مدارس و همچنین تشدید مقررات برای تعیین ساعات مجاز غیبت باشد که حداکثر ۴ ساعت در ماه است.

 

در سال تحصیلی ۲۰۱۸/۲۰۱۹ از مجموع ۳۳۹-هزار دانش‌آموز دبیرستانی در کشور، نزدیک به ۹ درصد بیش از ۴ ساعت در ماه غیبت داشتند و به این دلیل کمک‌هزینه‌ی تحصیلی آنها قطع شد. از این تعداد ۱۴۰۰ نفر نیز به اداره‌ی اجراییات معرفی شدند.

 

با این حال اندره‌آس دال‌کویست از سی اس ان از تلاش این اداره برای جلوگیری از گرفتارشدن دانش‌آموزان در اداره‌ی اجراییات می‌گوید و این که با تماس با این دانش‌آموزان سعی می‌کنند مشکل بدهی آنها را به شکلی حل کنند.

 

بر پایه‌ی گزارش سی اس ان، در سال تحصیلی گذشته، غیبت از مدرسه بیشتر در مدارس خصوصی اتفاق افتاد و در مدارس کمونی کمتر بود. غیبت پسران نیز بیش از دختران بود. پسران ۶۴ درصد و دختران ۳۶ درصد.

 

 

SR