Home / اخبار روز ما / اسلامیست‌های افراطی در استخدام یک نهاد آموزشی و پرورشی دولتی سوئد

اسلامیست‌های افراطی در استخدام یک نهاد آموزشی و پرورشی دولتی سوئد

چند فرد سلفی و پیوسته به گروه‌های افراطی اسلامی در یک نهاد آموزشی و پرورشی برای نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی/اجتماعی در منطقه‌ی استانی غرب سوئد به کار مشغول بوده‌اند.

 به گزارش اکوت، برنامه‌ی خبری رادیو ملی سوئد، اسلامیست‌هایی که در این نهاد آموزشی و پرورشی کار کرده اند در فیسبوک خود به ستایش از داعش پرداخته‌اند و نیز مرتبط به جنبش موسوم به الدعوه بوده‌اند که هدفش جلب افراد برای جهاد در راه خدا عنوان شده است.

 

ماگنوس رانستورپ، پژوهشگر تروریسم در دانشکده‌ی دفاع ملی می‌گوید که این افراد آشکارا سمت گیری  تبلیغی برای سلفیسم داشته‌اند و در مواردی افرادی را برای فعالیت‌های افراط گرایانه جلب کرده‌اند

 

در گزارشی از سوی دانشکده‌‌ی دفاع ملی آمده است که افراد یادشده از فعالان سازمان موسوم به انجمن مسلمانان متحد سوئد، Sveriges förenade muslimer،  بوده اند، سازمانی که هدفش جلب و بهره برداری از رهبران مذهبی سلفی و افراد خشونت گرا است. البته این سازمان چنین توصیفی از فعالیت خود را رد می‌کند.

 

ماگنوس رانستورپ، پژوهشگر تروریسم در دانشکده دفاع ملی، در این زمینه می‌گوید که کنترل پیشینه‌ی افراد در موارد استخدامی کمبودهای بسیاری دارد.

 

استفان هل فرودینگ، سخنگوی نهاد دولتی استخدام کننده‌ی این افراد، SIS، اظهار می‌دارد که کنترل‌های انجام می‌گیرد اما تشخیص مشخصات اینگونه افراد دشوار است چرا که این استخدام‌ها مشمول کنترل امنیتی نیستند و بنابراین در این رابطه نمی‌توان از داده‌هایی که در نزد پلیس امنیتی است بهره مند شد. فرودینگ  ضمن ابراز تاسف از آنچه که پیش آمده ادامه دهد که به هرحال این افراد دیگر در نهاد یاد شده کار نمی‌کنند.

 

 

SR