Home / اخبار روز ما / استفان لوف ون: دولت باید میزان اخراج مهاجرین را بیشتر کند

استفان لوف ون: دولت باید میزان اخراج مهاجرین را بیشتر کند

استفان لوف ون در یک نشست خبری از سیاست ادارهٔ مهاجرت و برخی‌ کمون‌ها انتقاد کرده و ضمن بیان این مطلب که یک نه نباید یک شاید باشد گفت:

 

 

بخاطر کوتاهی‌ ادارهٔ مهاجرت و برخی‌ کمونها مهاجرانی که جواب منفی‌ میگیرند ترجیح میدهند که به زیر زمین رفته و به زندگی‌ خود در سوئد ادامه دهند.

 

در برخی‌ مورد حتی کمونها نیز از کمک ملی سوسیال خود به این افراد دست بر نداشتند که این منجر به ادامهٔ زندگی‌ مخفی‌ آنها در سوئد شده.

 

استفان لوف ون همچنین اضافه کرد که دولت باید با این موضوع جدی‌تر برخورد کند و مهاجران غیر قانونی‌ را هرچه زودتر به کشور مبدأ خود باز گرداند.

 

 بنا به امار،  ادارهٔ پلیس در بیش از ۸۰ درصد از موارد، قادر به یافتن و اخراج مهاجرین نبود و از نظر آقای استفان لوف ون این امر یک شکست مهاجرتی در سوئد می‌باشد که باید هرچه زودتر اصلاح و جبران شود.