Home / اخبار روز ما / استخدام از کشورهای دیگر برای رفع کمبود آموزگار در سوئد

استخدام از کشورهای دیگر برای رفع کمبود آموزگار در سوئد

گزارشی که اتحادیه‌ی کمون‌ها و شوراهای استانی در سال گذشته منتشرکرد، نشان‌ ‌داد تحصیل آموزگاران و گدراندن دوره‌های آموزشی، راه‌حلی برای رفع کمبود آموزگار در مدارس سوئد نیست.

 

 

به این دلیل برخی از کمون‌ها اقداماتی را برای جبران این کمبود انجام دادند. در دالارنا، این امکان   دراختیار آموزگاران قرارداده شد تا بتوانند همزمان با تحصیل در دانشگاه یا گذراندن دوره‌های آموزشی، به کار تدریس نیز  بپردازند.

 

در شووده، آموزگاران پناهنده تازه‌وارد که هنوز دوره‌ی زبان سوئدی را نیز به پایان نرسانده‌اند استخدام شدند.

 

در شِلِفته‌اُ نیز آموزگارانی از کشورهای دیگر برای کار در مدارس به سوئد آورده شدند. درحال حاضر هشت آموزگار از کشورهای انگلیس، یونان، آمریکا و کره جنوبی در مدارس این شهر مشغول تدریس هستند.

 

مبتکر استخدام آموزگار از کشورهای دیگر، مدیر یکی از مدارس این کمون، اندرش بَری‌ستروُم است.

 

او از این که کمک آموزگاران بازنشسته وجود دارد اظهار خوشحالی می‌کند و می‌گوید به نظر او کمبود آموزگار دوره‌دیده در برخی از رشته‌ها وجود دارد و ادامه نیز خواهدداشت.

 

یکی از آموزگارانی که سه ماه پیش از لندن به سوئد آمده، سِلینا واینِر است. او در دوره‌ی متوسطه، انگلیسی آموزش می‌دهد. او بسیار راضی ست و می‌گوید همه چیز آنچنان خوب است که به نظرش غیرواقعی می‌آید، مثل یک شوخی، اما حقیقت دارد.

 

 

 

 

رادیو سوئد