Home / اخبار روز ما / اداره کاریابی خواستار تعطیل تعداد چشمگیری از شعبات خود شد

اداره کاریابی خواستار تعطیل تعداد چشمگیری از شعبات خود شد

پیشنهاد اداره کاریابی، بنا بر اطلاعیه مطبوعاتی این اداره، انحلال وقطع فعالیت های شعبه‌های آن در ۱۳۲ کمون درسوئد است. قطع فعالیت این شعبه‌ها در سال جاری شروع خواهد شد و به تدریج تا پایان سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داشت.

 بنا بر پیشنهاد این اداره تعداد شعبه های آن به ۱۰۶ واحد کاهش خواهد یافت. مدیر کل اداره کاریابی سوئد، میکائیل شوبری، می گوید که محدودتر کردن شبکه ‌ی شعبات ضروری است و دلیل آن کاهش  شدید بودجه است که کاهش  چشمگیرکارکنان این اداره یعنی اخراج ۴۵۰۰ تن از آنها را لازم می دارد و این کار بدون کاستن از تعداد شعبات اداره‌ کاریابی امکان‌پذیر نیست.

 

دولت سوئد یکی از سیاست‌های خود را پخش ادارات در سطح کشور اعلام کرده است اما همزمان با انتقال برخی از ادارات، شماری از دیگر ادارات شعبه‌های خود را در شهرهای مختلف کاهش می‌‌دهند. علاوه بر اداره کاریابی، اداره امور مهاجرت و چند اداره‌ی دیگر از امسال شماری از مراکز خود در شهرهای گوناگون را تعطیل خواهند کرد.

 

سوسن هانسون عضو هیئت رئیسه‌ی کمون استرومسوند در استان یمتلند، جایی که اداره‌ی مهاجرت کمپ های خود را در آنجا تعطیل می‌کند،در این زمینه می‌گوید با توجه به نیاز کمون‌های مختلف به فرصت‌های شغلی، تعطیل ادارا ت گوناگون در شهرهای مختلف با سیاست اعلام شده در زمینه انتقال فعالیت‌های ادارات دولتی از استکهلم به شهرهای دیگر هخوانی نشان نمی‌دهد.

 

 

sr