Home / اخبار روز ما / اداره مالیات سوئد با تیم جاسوسی اختصاصی به دنبال کسانی‌ که مالیات نمیدهند

اداره مالیات سوئد با تیم جاسوسی اختصاصی به دنبال کسانی‌ که مالیات نمیدهند

اداره مالیات سوئد اکنون اجازه یافته است که با تاسیس یک سرویس اطلاعاتی‌ اختصاصی کسانی‌ را که مالیات نمی‌‌پردازند شناسایی کند.

با تغیرات قانونی که که از اول ژوئیه انجام گرفته است. اداره مالیات سوئد این حق را یافته است که افرادی را که مظنون به پولشویی هستند و یا با هویت جعلی در سوئد زندگی‌ میکنند را زیر نظر بگیرند و تعقیب کنند.

 

اداره مالیات با تاسیس یک سرویس اطلاعات داخلی‌ با یک تیم مخصوص ۴۵ نفره این اختیار را پیدا کرده است که همچون پلیس مخفی‌ در خیابان و در اینترنت به دنبال کسانی‌ باشند که مالیات نمی‌‌پردازند و یا با هویت جعلی زندگی‌ میکنند.

 

مگدالنا اندرسون وزیر دارایی سوئد میگوید این یک گام خوب و کارامد در مبارزه با جرایم سازمان یافته است!

 

TT