Home / اخبار روز ما / اختصاص یک جزیره دانمارک به تبعیدگاه خلافکاران تا زمان اخراج

اختصاص یک جزیره دانمارک به تبعیدگاه خلافکاران تا زمان اخراج

دولت دانمارک در نظر دارد با اختصاص یک جزیره به خلافکارها و بزهکاران این جزیره را به تبعیدگاه این گونه افراد  تا زمان اخراج از دانمارک تبدیل کند.

دولت دانمارک در برنامه بودجه سال 2019 این کشور، بودجه‌ای ویژه برای آن در نظر گرفته است. البته این بودجه هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

قرار است جزیره ” لیندهولم” دانمارک تا 3 سال آینده تبدیل به تبعیدگاه خلافکاران و بزهکاران شود. این کار هنوز به قانون تبدیل نشده اما حمایت حزب پوپولیست دانمارک (DPP) (دومین حزب بزرگ این کشور) را داراست.

 وزیر دادگستری دانمارک با دفاع از این طرح گفته است: ما خلافکاران و بزهکاران را به جزیره‌ای می‌فرستیم، جایی که دیگر هیچ کس از – رفتار و کردار – آن‌ها نگران نباشد تا بعد از آنجا آنها را به کشور‌شان اخرج کنیم.

“سورن پاپ پولسن” وزیر دادگستری دانمارک اجرای این طرح را برای امنیت اجتماعی این کشور ضروری دانسته است.