Home / اخبار روز ما / احضار ارواح به سفارش یک شرکت کمونی در سوندسوال

احضار ارواح به سفارش یک شرکت کمونی در سوندسوال

یک شرکت کمونی در سوندسوال به یک شرکت خصوصی که از جمله کارهایش ترتیب دادن مجالس جن‌گیری و احضار ارواح و شفاگری است سفارشی برای کاوش در باره‌ی ارواح  در ساختمان شهرداری این شهر داده است.

برای این کار حدود ۲۵۰۰ کرون پرداخت شده است. اینکه نتیجه‌ی کار دقیقا چه بوده روشن نیست.

 

هدف شرکت کمونی از این کار نیز وضوح چندانی ندارد اما ظاهرا می خواسته‌اند برنامه ای برای گردش روح یابی در ساختمان شهرداری ترتیب دهند.

 

آندرش هدنیوس، رئیس هیئت مدیره‌کمون سوندسوال در این زمینه می‌گوید: هیچ کس، تاکید می‌کنم هیچ کس در هیئت مدیره‌ی کمون کوچکترین اطلاعی از این ماجرا نداشته است و من بی نهایت شگفت زده هستم.

 

SR