Home / اخبار روز ما / احتمال کمبود آب در تابستان به دلیل بارندگی اندک

احتمال کمبود آب در تابستان به دلیل بارندگی اندک

سطح آب‌های زیرزمینی در تمام کشور پایین رفته و در بسیاری نقاط به زیر سطح عادی و نُرمال رسیده است. این کاهش می‌تواند باعث کمبود آب در تابستان شود.

کاهش سطح آب در منابع زیرزمینی ازجمله در منابع تامین آب مصرفی در کمون‌ها بیشتر دیده می‌شود و خطر کمبود آب را در مناطقی از کشور مطرح کرده است.

 

بو تون‌هُلم در مرکز بررسی‌های زمین‌شناسی نیز بر ادامه‌ی پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و نیز افزایش خطر بروز مشکلات در تامین آب‌های مصرفی تاکید می‌کند.

 

درحال حاضر سطح آب در منابعی مانند چاه‌های خصوصی از وضعیت بهتری برخوردار است و به دلیل بارندگی‌های زیادی که شده در برخی نقاط از سطح عادی نیز بالاتر رفته است.

 

اما آنچه نگرانی ایجاد کرده و کارشناسان نیز نسبت به آن هشدار داده‌اند، فرارسیدن تابستان و گرمی هواست که می‌تواند باعث کاهش آب شود.

 

این وضعیت در سال گذشته نیز پیش آمد و حدود ۹۰ کمون‌ کشور به مردم درمورد مصرف آب هشدار دادند.

 

برخی کمون‌ها مانند گوتلند نیز مجبور به ممنوع کردن برخی مصارف آب در تابستان مانند آب دادن به علف‌ها و شستن ماشین‌ها شدند. این کمون مجبور شده است این ممنوعیت را امسال نیز اجرا کند و از اول آوریل آن را آغاز کرده است.

 

به گفته‌ی کارشناسان تنها درصورت بارندگی پیش از رسیدن تابستان است که می‌تواند خطر کم‌آبی و مشکلات آن را کاهش دهد.

 

SR