Home / اخبار روز ما / اجرای ممنوعیت چندهمسری در سوئد

اجرای ممنوعیت چندهمسری در سوئد

عکس: Björn Larsson Rosvall/TT

در برخی از کشورها چند همسری آزاد است و اجرا می‌شود، اما در سوئد، این گونه ازدواج‌ها ممنوع است. تا پیش از این برای شهروندان خارجی ساکن این کشور که پیشتر در خارج از سوئد با چند زن ازدواج کرده بودند، ممنوعیتی وجود نداشت و تنها درصورتی که یک طرف این ازدواج شهروند سوئد بود، مشمول این ممنوعیت می‌شد، اما به پیشنهاد یک مسئول تحقیق دولتی، قراراست از این پس این ممنوعیت برای تمام شهروندان و ساکنان سوئد اعمال شود.

وزیر دادگستری، مورگان یوهانسون ازاین پیشنهاد استقبال کرده و گفته است ممنوعیت چند همسری یک مسئله‌ی مهم برای دولت فمینیستی و همچنین از نظر رعایت برابری جنسیتی ست. او هم‌چنین می‌گوید برای کسانی در سوئد که در این موقعیت قراردارند نیز دشواری‌هایی ایجاد خواهدشد، گرچه تعداد آنها کم است.

بر پایه‌ی گزارشی از اداره‌کل امور مالیات مربوط به چند سال پیش، ۱۵۲ نفر که شهروندی سوئد را داشتند با چند زن ازدواج کرده بودند.

تاکنون انتقادهای زیادی درمورد پذیرش چند همسری در سوئد مطرح شده بود و از این رو تحقیقی به درخواست دولت انجام شد که نتیجه‌ی آن، پیشنهاد ممنوعیت این گونه ازدواج‌هاست. در این تحقیق آمده است اجازه دادن به مردان تا بتوانند چند همسر اختیار کنند یک تبعیض آشکار است.

در این تحقیق به دشواری‌هایی نیز که به ویژه برای همسران چنین مردانی ایجاد می‌شود اشاره شده، ازجمله از دست دادن ارثیه و نفقه که در این صورت، و وجود دلایل قوی، می‌توان استثنایی قائل شد.

این قانون قراراست از اول ژوییه‌ی سال ۲۰۲۱ به اجرا درآید.

sr