Home / اخبار روز ما / آخرین خواننده اخته‌شده کلیسا

آخرین خواننده اخته‌شده کلیسا

۱۱ نوامبر ۱۸۵۸: ۱۶۰ سال پیش در چنین روزی آلِساندرو مورِسکی در نزدیکی شهر رم پایتخت ایتالیا زاده شد.

در جوانی به فرشته رم مشهور بود.

از زندگی خصوصی آلِساندرو مورسکی Alessandro Moreschi آگاهی بسیار اندکی در دست است.

خودش نوشته که در نُه سالگی زیر کارد اخته‌‌سازان رفته و برای جبران تنگدستی پدر و مادرش به خوانندگی رو کرده و “بخت یار بوده که بیضه‌‌ها را بی‌‌آنکه جانش از دست رود درآورده‌‌اند” و او مانند صدها گرفتار دیگر جان خود را از دست نداده است.

۱۳ ساله بود که شاگرد آهنگساز و آموزگار سرشناس وقت، گایتانو کاپوچی، در رم شد و به سفارش او در ۱۵ سالگی به عضویت هم‌‌آوایان کلیسای اسقفی رم درآمد.

۲۵ ساله بود که در میان دست‌‌اندرکاران کلیسا به “فرشته رم” مشهور و به عنوان تکخوان هم‌‌آوای شبستان ویژه واتیکان پذیرفته شد و بیش از ۳۰ سال در این مقام باقی ماند.

بیش از ۴۰۰ سال، از حکم پاپ وقت علیه اخته‌‌‌سازی پسران می‌گذشت. از سوی دیگر، چون زنان بر پایه حکم کلیسا حق سخنرانی و خوانندگی در مراسم مذهبی را نداشتند، دست‌‌اندرکاران آن مراسم، پسران نابالغ را اخته می‌کردند تا صدای زنانه آنها پس از بلوغ هم باقی بماند.

به این ترتیب، کلیسا ۴۰۰ سال از هم‌‌آوایان اخته‌‌شده در گروه‌‌های کُر مذهبی برای اجرای صداهای زنانه بهره می‌‌برد تا اینکه قانون‌‌های ملی و حکومتی، اخته‌‌سازی را تحت پیگرد و مجازات قرار دادند.

خوانندگان اخته‌‌شده، تارهای صوتی پرتوان مردان را در کنار سیبک کوچک کودکان و صدای زیر، یکجا داشتند و از آنها در نقش‌‌های صداهای سوپرانو استفاده میشد.

آلِساندرو مورِسکی آخرین خواننده اخته‌‌شده‌‌ای است که صدای سوپرانوی او در سال ۱۹۰۲ بر روی صفحه گرامافون ضبط شده و باقی مانده است.

امروزه شاید این گونه صداهای زیر فراجنسیتی به گوش ما غریب باشند، اما شنوندگان آن روزگار، طالب چنین آواهایی بودند و به این خاطر صدها کودک بیگناه را از ادامه جنسیت طبیعی خود محروم می‌کردند.

در سال ۱۹۰۲، که شرکت آمریکایی گرامافون نماینده‌‌ای برای ضبط صدای پاپ وقت به واتیکان فرستاده بود، چند قطعه از آوازهای مورِسکی را ماندگار کرد که تنها نمونه از این گونه صداها به شمار می‌آید.

آلِساندرو مورِسکی در ۶۴ سالگی در واتیکان درگذشت.

DW